LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2019 (từ ngày 9/9/2019 đến 15/9/2019)

Đăng bởi tttt vào 37

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 37 năm 2019 (từ ngày 9/9/2019 đến 15/9/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

9/9

 

9h00: Ban Giám Hiệu giao ban đầu tuần

-   Địa điểm: P 202 nhà A,

- Thành Phần: Lãnh Đạo Phòng  TCHC tham dự

 

15h00: Thầy Quyết làm việc với lãnh đạo khoa Bao Bì và Công Nghệ In

 

Thứ 3

10/9

 

9h00: Thầy Sơn – Hiệu Trưởng dự hội thảo đề tài khoa học cấp bộ

-   Địa điểm: P 202 nhà A,

- Thành Phần: Theo giấy mời

 

14h00:Ban Giám Hiệu họp xác định nội dung xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đạo công nghệ in

-   Địa điểm: P 202 nhà A,

- Thành Phần: Lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giáo viên dạy khoa Công Nghệ in tham dự

Thứ 4

11/9

 

 

 

 

 

14h00: Ban Giám Hiệu dự họp với nhà thầu sửa  Ký Túc Xá về phương án cải tạo Ký Túc Xá

-   Địa điểm: P 202 nhà A,

Thứ 5

12/9

 

 

 

Thứ 6

13/9

 

 

 

 

 

 

 

15h00: Ban Giám Hiệu dự trao quyết định nghỉ chế độ Bảo Hiểm

-   Địa điểm: P 202 nhà A,

- Thành Phần: Phòng TCHC

chuẩn bị và mời

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:   
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi