LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2019 (từ ngày 2/9/2019 đến 8/9/2019)

Đăng bởi tttt vào 42

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 36 năm 2019 (từ ngày 2/9/2019 đến 8/9/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

2/9

 

 

 

Nghỉ Lễ Quốc Khánh (cả ngày)

 

 

 

 

 

Thứ 3

3/9

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, Nhà A.

 

 

 

- 14h00 Họp giao ban cán bộ chủ chốt tháng 9/2019.

- Thành phần: Lãnh đạo các Đơn vị; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN

- Địa điểm: P202, Nhà A

 

Thứ 4

4/9

 

 

 

 

 

 

-14h00 Ban Giám hiệu dự Hội thảo Đề tài Khoa học cấp Trường

- Thành phần: Theo Giấy mời.

Chủ trì đề tài chuẩn bị nội dung

- Địa điểm P202, Nhà A.

 

Thứ 5

5/9

 

- 8h30 Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước Quý III/2019.

- Địa điển: Số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 

- 14h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng họp Ban xây dựng chương trình đầu ra Công nghệ In

- Thanh phần: Theo Quyết định và mời tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 6

6/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2019 (từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019) (8/27/2019 2:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019) (8/19/2019 2:51:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 28 năm 2019 (từ ngày 8/7/2019 đến 14/7/2019) (7/8/2019 6:39:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 27 năm 2019 (từ ngày 1/7/2019 đến 7/7/2019) (7/1/2019 2:15:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 26 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019) (6/24/2019 4:14:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi