LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019)

Đăng bởi tttt vào 54

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

19/8

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, Nhà A.

 

 

Thứ 3

20/8

 

 

14H30: Thầy Sơn - Hiệu Trưởng  dự họp hội đồng xét nâng bậc lương hội thường xuyên quý 3

- Thành phần: BGH, Lãnh đạo phòng Đào tạo, KHTC, Chủ tịch CĐ

- Địa điểm: phòng 202 nhà A

- Phòng TCHC chuẩn bị

Thứ 4

21/8

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

22/8

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

23/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

24/8

- 9h30 Thầy Sơn- Hiệu Trưởng dự buổi họp mặt hưu trí và các cán bộ Ban an toàn khu nhân ngày kỷ niệm các ngày truyền thống ngành

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du

 

 

12h30: Ban Giám Hiệu dự  hội nghị thường niên Hội in Bắc miền Trung 2019

- Địa điểm: Ninh Bình

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 28 năm 2019 (từ ngày 8/7/2019 đến 14/7/2019) (7/8/2019 6:39:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 27 năm 2019 (từ ngày 1/7/2019 đến 7/7/2019) (7/1/2019 2:15:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 26 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019) (6/24/2019 4:14:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019) (6/17/2019 3:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019) (6/10/2019 2:34:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi