LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 28 năm 2019 (từ ngày 8/7/2019 đến 14/7/2019)

Đăng bởi tttt vào 87

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 28 năm 2019 (từ ngày 8/7/2019 đến 14/7/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

8/7

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

- 15h00 Thầy Sơn- Hiệu Trưởng dự họp giao ban QLNN Tuần 28.

+ Địa điểm: Bộ TTTT, 18 Nguyễn Du.

- 16h00: Thầy Đoàn - P. Hiệu trưởng tham dự Khai giảng lớp tiếng Anh.

+ Thành phần: Theo danh sách Nhà giáo đăng ký.

+ Địa điểm: P302, nhà A.

Thứ 3

9/7

 

- 9h00: BGH họp kế hoạch sửa chữa mua sắm năm học 2019 – 2020.

-Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC, LĐ Phòng TCKH tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

- 14h00: BGH dự họp đánh giá công tác định mức giờ dạy năm học 2018 – 2019.

-Thành phần: Lãnh đạo phòng Đào tạo.Lãnh đạo Phòng TCHC, LĐ phòng TCKH và LĐ các Khoa.

Phòng Đào tạo chuẩn bị

- Địa điểm: P.202, nhà A.

Thứ 4

10/7

 

- 8h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Trưởng các Khoa về giáo trình môn học theo kế hoạch.

- Thành phần: Lãnh đạo các Khoa.

- Địa điểm: P.202, nhà A.

- 14h00: Thầy Sơn – Bí thư chi bộ dự Hội nghị sinh hoạt Chi bộ tháng 7.

-Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ.

- Địa điểm: P.301, nhà A.

Thứ 5

11/7

 

- 8h30: Đ/c Quyết- Phó Hiệu trưởng dự Họp với phòng TCHC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

+Thành phần: Viên chức, NLĐ phòng TCHC.

+ Địa điểm: P.302 nhà A.

- 10h30: Đ/c Quyết – Phó Hiệu trưởng dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho đ/c Văn

- Thành phần: LĐ phòng TCHC, chủ tịch Công đoàn tham dự.

Phòng TCHC chuẩn bị

Địa điểm: P.202 nhà A.

- 14h00: Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng đi tập huấn Giao dục ANQP do trung tâm GDNN tổ chức.

- Địa điểm: TP. Sầm Sơn , Thanh Hóa.

Thứ 6

12/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 27 năm 2019 (từ ngày 1/7/2019 đến 7/7/2019) (7/1/2019 2:15:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 26 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019) (6/24/2019 4:14:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019) (6/17/2019 3:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019) (6/10/2019 2:34:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019 (6/6/2019 7:27:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi