LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 27 năm 2019 (từ ngày 1/7/2019 đến 7/7/2019)

Đăng bởi tttt vào 82

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 27 năm 2019 (từ ngày 1/7/2019 đến 7/7/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

1/7

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

- 14h30: Ban Giám hiệu họp cán bộ chủ chốt T7/2019.

- Thành phần: Trưởng các đơn vị và Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn.

- Địa điểm: P202, nhà A.     

 

Thứ 3

2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h15: Đ/c Sơn - Bí thư chi Bộ dự Hội Nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác kiểm tra, giám sát.

- Thành phần: Đ/c Kiên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy tham dự cùng.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Quận ủy.

Thứ 4

3/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

4/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

5/7

 

- 8h00: Ban Giám hiệu dự Hội nghị sơ kết công tác TTTT 6 tháng đầu năm.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 26 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019) (6/24/2019 4:14:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019) (6/17/2019 3:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019) (6/10/2019 2:34:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019 (6/6/2019 7:27:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019) (6/5/2019 9:09:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi