LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 26 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019)

Đăng bởi tttt vào 122

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 26 năm 2019 (từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

24/6

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

                                             

 

 

Thứ 3

25/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự họp xây dựng chương trình sơ cấp.

- Thành phần: Phòng Đào tạo chủ trì, Lãnh đạo Khoa Công nghệ In và Bao bì tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

26/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

27/6

 

- 9h30 Thầy Sơn Hiệu trưởng dự họp

ra mắt Ban chấp hành Đoàn Trường
nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thành phần: Ban Chi ủy, Chủ tịch
Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn
Trường mới.
- Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

 

 

 

Thứ 6

28/6

 

- 8h30 Ban Giám hiệu dự Lễ trao bằng tốt nghiệp CĐ16, CĐ15VLVH và tổng kết năm học 2018-2019.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trường, Sinh viên các lớp CĐ16, CĐ15VLVH.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A.

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019) (6/17/2019 3:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019) (6/10/2019 2:34:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019 (6/6/2019 7:27:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019) (6/5/2019 9:09:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019) (5/27/2019 4:36:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi