LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019)

Đăng bởi tttt vào 142

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 25 năm 2019 (từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

17/6

 

- 8h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 25/2019.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

 

- 14h30 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P 202, nhà A.

 

 

Thứ 3

18/6

 

- 8h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với doanh nghiệp in tại Hải Phòng.

- Thành phần: Trung tâm Tư vấn TS tham dự cùng.

- Địa điểm: Hải Phòng.

 

 

 

- 14h00 Ban Giám hiệu họp nghe báo
cáo nội dung chương trình 4.0 của
Khoa Công nghệ In.
- Thành phần: Khoa CN In chủ trì,
lãnh đạo Phòng Đào tạo, Lãnh đạo các
Khoa cùng tham dự.
- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

19/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

20/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

21/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019) (6/10/2019 2:34:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019 (6/6/2019 7:27:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019) (6/5/2019 9:09:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019) (5/27/2019 4:36:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019) (5/20/2019 12:24:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi