LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019)

Đăng bởi tttt vào 113

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 24 năm 2019 (từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/6

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P 202, nhà A.

 

 

 

Thứ 3

11/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/6

 

- 8h30 Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban QLNN tháng 5/2019.

- Địa điểm: Số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

 

 

 

Thứ 5

13/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019 (6/6/2019 7:27:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019) (6/5/2019 9:09:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019) (5/27/2019 4:36:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019) (5/20/2019 12:24:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2019 (từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019) (5/13/2019 11:17:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi