Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019

Đăng bởi tttt vào 77

    Giao ban cán bộ quản lý tháng 06 năm 2019

Ngày 4 tháng 6 năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 5  năm 2019 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 6 năm 2019.

    Tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí Trưởng đơn vị, tổ chức trong toàn Trường.

    Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 6 năm 2019 và trong thời gian tới như sau:

    1. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác tuyển sinh;

    2. Tổng kết năm học 2018-2019; xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ trước khi nghỉ hè. Trong đó, Ban Giám hiệu cần sớm tổng kết năm học báo cáo Lãnh đạo Bộ;

    3. Hoàn thành xây dựng nội dung chương trình đào tạo tại doanh nghiệp;

    4. Các đơn vị tổng hợp giờ dạy, kiểm tra cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè.

    Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

 

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019) (6/5/2019 9:09:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019) (5/27/2019 4:36:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019) (5/20/2019 12:24:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2019 (từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019) (5/13/2019 11:17:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 05 năm 2019 (5/8/2019 9:13:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi