LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019)

Đăng bởi tttt vào 91

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 23 năm 2019 (từ ngày 3/6/2019 đến 9/6/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

3/6

 

- 8h00 Chào cờ và hát Quốc ca tháng 6

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Trường.

+ Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A.

- 9h30 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

+ Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự cùng.

+ Địa điểm: P 202, nhà A.

 

Thứ 3

4/6

 

- 8h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghi giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2019.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Phụ trách các đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ 4

5/6

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS tham gia Hội thao bắn đạn thật.

- Thành phần: Ban chỉ huy tự vệ cơ quan tham dự.

- Địa điểm: Trường bắn Hòa Thạch – Quốc Oai – Hà Nội.

Thứ 5

6/6

 

- 9h00 họp hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp.

- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định, Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Lãnh đạo Phòng TCHC, Phòng KHTC

- Địa điểm: P202, nhà A.

- 14h00Thầy Sơn – Bí thư chi Bộ dự họp sinh hoạt Chi Bộ tháng 6.

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên thuộc Chi Bộ Trường.

- Địa điểm: P301, nhà A.

Thứ 6

7/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2019 (từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019) (5/27/2019 4:36:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019) (5/20/2019 12:24:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2019 (từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019) (5/13/2019 11:17:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 05 năm 2019 (5/8/2019 9:13:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2019 (từ ngày 6/5/2019 đến 12/5/2019) (5/6/2019 4:22:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi