LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019)

Đăng bởi tttt vào 159

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 21 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

20/5

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính cùng tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp giao ban lãnh đạo chủ chốt tuần 21/2019.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1 – nhà B, 18 Nguyễn Du.

Thứ 3

21/5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/5

 

- 8h30 Họp nghiệm thu Chương trình đào tạo Khoa CN In.

+Thành phần: Hội đồng nghiệm thu CTĐT, Khoa CN In chuẩn bị file trình chiếu về CTĐT của Khoa.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

- 9h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2019.

- Thành phần: Ban chỉ huy tự vệ, chiến sĩ tự vệ tham dự.

- Địa điểm: Trường Trung cấp nghề giao thông công chính.

- 14h30 Họp nghiệm thu và bàn giao bộ đề thi kết thúc môn học/ mô-đun.

- Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Lãnh đạo các Khoa, Lãnh đạo Phòng Đào tào, cán bộ khảo thí.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 5

23/5

 

- 7h30 Thi tốt nghiệp các lớp CĐ15VLVH, CDD16.

- Thành phần: Hội đồng thi tốt nghiệp, các ban phục vụ Hội đồng thi.

- Địa điểm: P 301, nhà A.

 

Thứ 6

24/5

 

 

 

 

 

 

- 13h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng đi công tác Hòa Bình.

- Thành phần: Phòng Đào tạo thông báo theo Kế hoạch và chuẩn bị.

- Địa điểm: Kim Bôi – Hòa Bình

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2019 (từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019) (5/13/2019 11:17:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 05 năm 2019 (5/8/2019 9:13:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2019 (từ ngày 6/5/2019 đến 12/5/2019) (5/6/2019 4:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2019 (từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019) (4/17/2019 2:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 15 năm 2019 (từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019) (4/9/2019 9:28:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi