LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2019 (từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019)

Đăng bởi tttt vào 471

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 20 năm 2019 (từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

13/5

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính cùng tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 14h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo và Tổ trưởng chuyên môn Khoa Công nghệ In về Nội dung đào tạo.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

- 16h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Công ty In Tiến Phát.

+ Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào Tạo tham dự cùng.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 3

14/5

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h30 Họp Hội đồng xét điều kiện thi Tốt nghiệp.

- Thành phần: Theo Hội đồng

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

15/5

 

 

 

 

 

 

- 14h30 Họp hội đồng biên soạn các chương trình đào tạo liên thông.

- Thành phần: Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 5

16/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 05 năm 2019 (5/8/2019 9:13:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2019 (từ ngày 6/5/2019 đến 12/5/2019) (5/6/2019 4:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2019 (từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019) (4/17/2019 2:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 15 năm 2019 (từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019) (4/9/2019 9:28:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 04 năm 2019 (4/2/2019 10:53:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi