LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2019 (từ ngày 6/5/2019 đến 12/5/2019)

Đăng bởi tttt vào 99

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 19 năm 2019 (từ ngày 6/5/2019 đến 12/5/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

6/5

 

- 8h30 Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 14h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính cùng tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 3

7/5

 

- 8h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2019.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ 4

8/5

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Bí thư Chi Bộ tham dự sinh hoạt Chi Bộ tháng 5/2019

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ tham dự.

- Địa điểm: P301, nhà A.

Thứ 5

9/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2019 (từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019) (4/17/2019 2:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 15 năm 2019 (từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019) (4/9/2019 9:28:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 04 năm 2019 (4/2/2019 10:53:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 14 năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến 7/4/2019) (4/1/2019 10:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019) (3/25/2019 4:13:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi