LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2019 (từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019)

Đăng bởi tttt vào 134

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 16 năm 2019 (từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

15/4

 

  Nghỉ bù 10/3 âm lịch  

 

 

 

 

 

 

Nghỉ bù 10/3 âm lịch  

Thứ 3

16/4

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

+Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự cùng.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ 4

17/4

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Công ty Bao bì VPC.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trung tâm tư vấn tuyển sinh tham dự cùng.

- Địa điểm: Đông Anh – Hà Nội

Thứ 5

18/4

 

- 8h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Chính phủ về Ngày sách Việt Nam.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11A Lê Hồng Phong, Hà Nội.

- 15h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam

- Địa điểm: Công viên thống nhất, Hà Nội.

Thứ 6

19/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h30 đ/c Sơn – Bí thư Chi bộ họp với BCH Đoàn Trường.

- Thành phần: BCH Đoàn

- Địa điểm: P202, nhà A.

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 15 năm 2019 (từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019) (4/9/2019 9:28:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 04 năm 2019 (4/2/2019 10:53:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 14 năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến 7/4/2019) (4/1/2019 10:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019) (3/25/2019 4:13:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 03 năm 2019 (3/8/2019 7:31:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi