LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 15 năm 2019 (từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019)

Đăng bởi tttt vào 138

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 15 năm 2019 (từ ngày 8/4/2019 đến 14/4/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

8/4

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

+Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự cùng.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 3

9/4

 

- 9h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng  dự họp Hội đồng nâng lương thường xuyên Quý II/2019

- Thành phần: Theo thông báo

Phòng TCHC chuẩn bị

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

- 13h30 Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng làm việc với Doanh nghiệp In tại Khu Công nghiệp Quang Minh.

+Thành phần: Theo Thông báo

- 14h00 Thầy Sơn –Bí thư chi Bộ dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý I

+Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Quận ủy, tầng 1, tòa nhà CT6B.

Thứ 4

10/4

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Bí thư chi bộ dự Hội nghị sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2019

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ tham dự.

- Địa điểm: P301, nhà A

Thứ 5

11/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:   
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi