LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)

Đăng bởi tttt vào 137

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 13 năm 2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/3

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ 3

26/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/3

 

- 9h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng họp với Khoa Công nghệ In.

- Thành phần: Toàn thể Khoa Công nghệ In.

- Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

- 14h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng họp với Khoa Công nghệ Thông tin.

- Thành phần: Toàn thể Khoa Công nghệ Thông tin.

- Địa điểm: VP khoa CNTT, nhà A.

 

Thứ 5

28/3

 

- 9h00 Thầy Sơn –Hiệu trưởng họp Hội đồng đánh giá và xét học bổng học tập cho HSSV Học kỳ I, năm học 2018-2019.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: P202, nhà A.

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp Hội đồng tinh giản biên chế năm 2019.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính, Chủ tịch Công đoàn.

Phòng TCHC chuẩn bị.

- Địa điểm: P 202, nhà A.

 

Thứ 6

29/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 03 năm 2019 (3/8/2019 7:31:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2019 (từ ngày 4/3/2019 đến 10/3/2019) (3/4/2019 1:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến 3/3/2019) (2/25/2019 2:34:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 08 năm 2019 (từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019) (2/18/2019 2:23:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019) (1/21/2019 10:42:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi