Giao ban cán bộ quản lý tháng 03 năm 2019

Đăng bởi tttt vào 202

Giao ban cán bộ quản lý tháng 03 năm 2019

       Ngày 5 tháng 3 năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 2  năm 2019 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 3 năm 2019.

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

        Tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí Trưởng đơn vị, tổ chức trong toàn Trường.

         Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 3 năm 2019 và thời gian tới như sau:

       1. Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai công tác tuyển sinh;

       2. Rà soát tiêu chuẩn bậc thợ nhà giáo xong trong dịp hè;

       3. Thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng;

       4. Trong tuần 10, hoàn thiện xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị;

       5. Dự trù kinh phí và phương án viết giáo trình, mua giáo trình;

       6. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị với doanh nghiệp;

       7. Tuyên truyền chuyển đổi về kinh tế số.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30’ cùng ngày.

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2019 (từ ngày 4/3/2019 đến 10/3/2019) (3/4/2019 1:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến 3/3/2019) (2/25/2019 2:34:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 08 năm 2019 (từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019) (2/18/2019 2:23:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019) (1/21/2019 10:42:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2019 (từ ngày 14/01/2018 đến 20/01/2019) (1/14/2019 12:18:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi