LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2019 (từ ngày 4/3/2019 đến 10/3/2019)

Đăng bởi tttt vào 246

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 10 năm 2019 (từ ngày 4/3/2019 đến 10/3/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

4/3

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp công tác tài chính năm 2019.

- Thành phần: Phòng Kế hoạch tài chính cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du.

Thứ 3

5/3

 

- 8h30 Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ quản lý

- Thành phần: Phụ trách các đơn vị, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 4

6/3

 

- 8h30 Ban Giám hiệu dự họp giao ban Quản lý Nhà nước tháng 02/2019.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du.

 

 

 

 

 

Thứ 5

7/3

 

- 8h30 Tập huấn quy chế Đào tạo.

- Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Đại diện các Khoa và Toàn thể Nhà giáo không có giờ dạy sáng ngày 7/3.

- Địa điểm: Phòng 302A.

 

 

 

Thứ 6

8/3

 

- 10h00 Ban Giám hiệu dự lễ Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Công đoàn, Toàn thể Phụ nữ Trường.

- Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến 3/3/2019) (2/25/2019 2:34:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 08 năm 2019 (từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019) (2/18/2019 2:23:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019) (1/21/2019 10:42:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2019 (từ ngày 14/01/2018 đến 20/01/2019) (1/14/2019 12:18:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2019 (1/12/2019 8:28:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi