LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến 3/3/2019)

Đăng bởi tttt vào 294

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 09 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến 3/3/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/02

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 13h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp cán bộ lãnh đạo mở rộng Bộ Thông tin & Truyền thông.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thứ 3

26/02

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Toàn thể Đảng viên Chi Bộ tham gia học chuyên đề năm 2019 về Học tập và làm theo Đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thành phần: Cán bộ Đảng viên Chi Bộ Trường CĐ CN In.

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa- thể thao Quận Bắc Từ Liêm.

Thứ 4

27/02

 

- 8h00 Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng họp với Khoa Công nghệ In.

- Thành phần: Toàn thể Cán bộ Khoa CN In.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ In.

- 10h00 Ban Giám hiệu dự họp với Trưởng các Đơn vị trong Trường.

+ Thành phần: Trưởng các Đơn vị Phòng, Khoa trong Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

               Phòng TCHC chuẩn bị.

+ Địa điểm: Phòng họp 202, nhà A.

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Giám hiệu.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các Đơn vị Phòng, Khoa trong Trường, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn TN.

          Phòng TCHC chuẩn bị.

- Địa điểm: Số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN.

Thứ 5

28/02

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

01/03

 

- 8h00 Ban Giám hiệu dự Lễ Chào cờ tháng 3 của Trường CĐ CN In.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trường.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A.

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 08 năm 2019 (từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019) (2/18/2019 2:23:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019) (1/21/2019 10:42:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2019 (từ ngày 14/01/2018 đến 20/01/2019) (1/14/2019 12:18:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2019 (1/12/2019 8:28:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2019 (từ ngày 7/01/2018 đến 13/01/2019) (1/7/2019 11:12:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi