LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 08 năm 2019 (từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019)

Đăng bởi tttt vào 300

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 08 năm 2019 (từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

18/02

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 3

19/02

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp hội đồng nâng lương thường xuyên Quý I/2019.

- Thành phần: Hội đồng nâng lương thường xuyên; Lãnh đạo P.Đào tạo, LĐ Khoa CN In, LĐ Khoa KH Đại Cương.

    Phòng TCHC chuẩn bị.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

20/02

 

- 8h00 Đảng viên Chi Bộ học tập Chuyên đề 2019 về học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi Bộ.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Quận Bắc Từ Liêm.

- 14h00 Thầy Sơn-Bí thư Chi Bộ dự Hội nghị sinh hoạt Chi Bộ tháng 2/2019.

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi Bộ.

- Địa điểm: Phòng họp 301, nhà A.

Thứ 5

21/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019) (1/21/2019 10:42:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2019 (từ ngày 14/01/2018 đến 20/01/2019) (1/14/2019 12:18:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2019 (1/12/2019 8:28:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2019 (từ ngày 7/01/2018 đến 13/01/2019) (1/7/2019 11:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 01 năm 2019 (từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019) (1/2/2019 3:39:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi