LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019)

Đăng bởi tttt vào 406

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 04 năm 2019 (từ ngày 21/01/2018 đến 27/01/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

21/01

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

-14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự Quận Bắc Từ Liêm.

- Địa điểm: Hội trường tầng 1-UBND tòa nhà CT6A Kiều Mai.

Thứ 3

22/01

 

- 9h30 Ban Giám hiệu họp về xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị thuộc Trường.

- Thành phần: Phòng Tổ chức HC chuẩn bị.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 14h30 Thầy Đoàn, Thầy Quyết – Phó hiệu trưởng dự họp Tổng kết Đào tạo, bồi dưỡng về In.

- Thành phần: Phòng Đào tạo, Lãnh đạo Khoa CN In, LĐ Khoa CN Bao bì và các Trưởng Bộ môn.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

23/01

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Đ/c Sơn – Bí thư Chi Bộ dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Đảng năm 2018.

- Thành phần: Đ/c Kiên – Phụ trách công tác, kiểm tra, giám sát cùng dự.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 1- Quận ủy.

Thứ 5

24/01

 

 

 

 

 

- 8h00 Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng họp với Trung tâm Tư vấn tuyển sinh.

+ Thành phần: Trung tâm TVTS

+Địa điểm: Văn phòng TT Tư vấn TS.

- 9h30 Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng họp với Khoa CN In.

+ Thành phần: Khoa CN In.

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa CN In.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/01

 

- 9h30 Ban Giám hiệu dự họp mặt cán bộ hưu trí.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trường.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A.

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:   
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi