LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2019 (từ ngày 14/01/2018 đến 20/01/2019)

Đăng bởi tttt vào 251

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 03 năm 2019 (từ ngày 14/01/2018 đến 20/01/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

14/01

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 3

15/01

 

 

 

 

 

 

-14h00 Ban Giám hiệu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thứ 4

16/01

 

-8h00 Ban Giám hiệu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-14h00 Ban Giám hiệu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Địa điểm: 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Thứ 5

17/01

 

- 8h00 Đ/c Sơn – Bí thư Chi bộ dự Hội nghị quán triệt chuyên chề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa Quận

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/01

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

19/01

- 8h00 Ban Giám hiệu dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Người lao động.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trường.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A.

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2019 (1/12/2019 8:28:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2019 (từ ngày 7/01/2018 đến 13/01/2019) (1/7/2019 11:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 01 năm 2019 (từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019) (1/2/2019 3:39:00 PM)
» TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 52 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018) (12/24/2018 9:46:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 51 năm 2018 (từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018) (12/17/2018 1:08:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi