LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2019 (từ ngày 7/01/2018 đến 13/01/2019)

Đăng bởi tttt vào 231

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 02 năm 2019 (từ ngày 7/01/2018 đến 13/01/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

7/01

 

- 9h00 Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 3

8/01

 

-8h30 Ban Giám hiệu dự Hội nghị Giao ban Cán bộ quản lý tháng 01/2019.

- Thành phần: Lãnh đạo các Đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Địa điểm: P202, nhà A.

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Nhà máy In Viettel.

- Thành phần: Lãnh đạo P. Đào tạo và Khoa CN In theo thông báo.

   P. Đào tạo chuẩn bị.

- Địa điểm: Khu CN Nam Thăng Long

Thứ 4

9/01

 

 

- 8h30 Thầy Sơn- Hiệu trưởng làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Địa điểm: 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Thứ 5

10/01

 

 

- 8h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng tham dự họp tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Quận Bắc Từ Liêm.

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa Quận

 

Thứ 6

11/01

 

 

 

- 13h45 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự lễ tổng kết của Liên đoàn lao động Quận Bắc Từ Liêm.

- Địa điểm: Hội trường Quận ủy.

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:   
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi