TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 52 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018)

Đăng bởi tttt vào 260

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 52 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

24/12

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

-  LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Họp tiểu ban Phát triển nhân lực thuộc hội đồng quốc gia Giáo dục và PTNL.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ 3

25/12

 

 

 

 

 

 

 

 

-14h00 Ban Giám hiệu họp với Lãnh đạo Phòng Đào tạo, LĐ Khoa CN In và Tổ Gia công In.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

26/12

 

- 7h30 Thầy Quyết – Phó Hiệu trưởng dự Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong các Nhà trường.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: Hội trường Đại học Tài nguyên – Môi trường.

 

Thứ 5

27/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

28/12

 

 

 

 

 

 

 

 

-13h30 A.Tâm – Thứ trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Trường CĐ CN In.

- Thành phần: +Theo giấy mời

                       + Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Đơn vị trong Trường, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư đoàn Thanh niên.

Vụ TCCB, Trường CĐ CN In chuẩn bị.

(Trang phục: Công sở)

- Địa điểm: P202, nhà A.

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 51 năm 2018 (từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018) (12/17/2018 1:08:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 50 năm 2018 (từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018) (12/10/2018 1:42:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2018 (12/5/2018 3:06:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2018 (từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018) (12/3/2018 2:18:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2018 (từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018) (11/26/2018 12:40:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi