LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 50 năm 2018 (từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Đăng bởi tttt vào 264

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 50 năm 2018 (từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/12

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

-  LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 13h00 Ban Giám hiệu dự họp Ban Quản lý Nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền Thông.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du

Thứ 3

11/12

 

- 9h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng; Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng họp chuẩn bị công tác nhận máy In Flexo.

- Thành phần: Nhà cung cấp máy In, Lãnh đạo Khoa Công nghệ In.

- Địa điểm: P202, nhà A.

- 14h30 Thầy Quyết- Phó Hiệu trưởng họp bàn về chuẩn bị cơ sở vật chất lắp đặt máy In Flexo.

- Thành phần: Lãnh đạo Khoa Công nghệ In, Lãnh đạo Phòng Tổ chức, Hành chính.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

12/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Thầy  Sơn – Hiệu trưởng; Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng làm việc với Công ty In Hàng Không.

- Địa điểm: Văn phòng CT In Hàng Không

Thứ 5

13/12

 

- 8h30 Thầy Sơn- Hiệu trưởng dự họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm 2018.

- Thành phần: Hội đồng Thi đua – khen thưởng.

  Phòng Tổ chức – hành chính chuẩn bị

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 6

14/12

 

 

 

 

- 9h00 Thầy  Sơn – Hiệu trưởng; Thầy Đoàn- Phó Hiệu trưởng họp với Hội đồng đánh giá chất lượng Nhà Giáo.

- Thành phần: Hội đồng đánh giá chất lượng Nhà giáo.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2018 (12/5/2018 3:06:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2018 (từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018) (12/3/2018 2:18:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2018 (từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018) (11/26/2018 12:40:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2018 (từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018) (11/19/2018 12:07:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018) (11/13/2018 9:00:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi