LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2018 (từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018)

Đăng bởi tttt vào 296

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 49 năm 2018 (từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/12

 

- 8h05 Ban Giám hiệu dự lễ chào cờ tháng 12.

+Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động.

Phòng TCHC chuẩn bị.

+Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

+ LĐ Phòng TCHC cùng dự.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

-15h00 Đ/c Sơn –Bí thư Chi Bộ dự họp sinh hoạt cấp ủy.

- Thành phần: Cán bộ cấp ủy tham dự

- Địa điểm: P202,nhà A.

Thứ 3

04/12

 

 

- 8h30 Thầy Sơn- Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 12.

- Thành phần: Cán bộ quản lý các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

- 14h00 Đ/c Sơn –Bí thư Chi Bộ dự họp Kiểm điểm cấp ủy.

- Thành phần: Cán bộ cấp ủy tham dự

Văn phòng chuẩn bị.

 - Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

05/12

 

 

- 8h30 Thầy Quyết – Phó Hiệu trưởng dự họp phòng TCHC.

- Thành phần:  Viên chức, Người lao động phòng TCHC

- Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

- 14h30 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự họp Tổ tư vấn Ban liên lạc cựu HSSV.

- Thành phần: Tổ tư vấn

Phòng Đào tạo chuẩn bị.

- Địa điểm: P202, nhà A

Thứ 5

06/12

 

- 8h30 Đ/c Sơn –Bí thư Chi Bộ dự sinh hoạt Chi Bộ tháng 12/2018.

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi Bộ

- Địa điểm: P301, nhà A.

 

- 14h30 Ban Giám hiệu dự họp về Rà soát chương trình đào tạo.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, LĐ Khoa Công nghệ In, LĐ Khoa CN Bao Bì

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 6

07/12

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2018 (từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018) (11/26/2018 12:40:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2018 (từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018) (11/19/2018 12:07:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018) (11/13/2018 9:00:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2018 (11/7/2018 11:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018) (11/6/2018 11:43:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi