LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2018 (từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018)

Đăng bởi tttt vào 233

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 48 năm 2018 (từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

26/11

 

- 8h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 12h30 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng làm việc với TT Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bôi – Hòa Bình.

- Thành phần: TT Tư vấn tuyển sinh chuẩn bị.

Thứ 3

27/11

 

- 8h30 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự họp với khoa Khoa học Đại cương.

+Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa KHĐC.

+Địa điểm: VP Khoa KHĐC.

- 10h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự họp với khoa Công nghệ Thông tin.

+Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa CNTT.

+Địa điểm: VP Khoa CNTT.

- 15h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự họp với Khoa Bao bì.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa Bao Bì

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Bao Bì.

Thứ 4

28/11

 

 

 

 

 

- 14h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng họp tổ tư vấn thành lập Ban liên lạc cựu HSSV.

+ Thành phần: Tổ tư vấn

+ Địa điểm: P202, nhà A.

- 16h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp phòng Kế hoạch tài chính.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 5

29/11

 

- 9h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 7.

+Thành phần: Các đơn vị trong cụm thi đua số 7.

Phòng TCHC chuẩn bị

+Địa điểm: P 202, nhà A.

- 9h30 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng 

dự họp với Trung tâm TVTS

+Thành phần: Toàn thể Trung tâm TVTS.

+Địa điểm: Văn phòng Trung tâm TVTS và LKĐT

- 10h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự họp với khoa Công nghệ In.

+Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa CN In.

+Địa điểm: P 301, nhà A.

Thứ 6

30/11

 

 

 

- 8h30 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp đánh giá,phân loại cán bộ quản lý.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2018 (từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018) (11/19/2018 12:07:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018) (11/13/2018 9:00:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2018 (11/7/2018 11:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018) (11/6/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018) (10/29/2018 12:11:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi