LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2018 (từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018)

Đăng bởi tttt vào 208

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 47 năm 2018 (từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

19/11

 

- 8h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

+ LĐ Phòng TCHC cùng dự.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

- 9h30 đ/c Sơn-Bí thư chi bộ dự họp tại trung tâm chính trị Quận Bắc Từ Liêm.

- 13h45 đ/c Sơn- Bí thư Chi Bộ dự họp tại Quận ủy.

Thứ 3

20/11

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Ban Giám hiệu dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A.

Thứ 4

21/11

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 đ/c Sơn – Chỉ huy trưởng họp  Ban chỉ huy quân sự về chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra.

- Thành phần: Ban chỉ huy quân sự Trưởng.

- Địa điểm: P202, nhà A

Thứ 5

22/11

 

- 8h30 Ban Giám hiệu dự họp Ban đánh giá hiệu quả công việc của Trường.

- Thành phần: Ban đánh giá Hiệu quả công việc (như Quyết định).

 Phòng  TCHC chuẩn bị

- Địa điểm: P202, nhà A.

- 14h00 Thầy Sơn –Hiệu trưởng, Chỉ huy trưởng quân sự tiếp đoàn kiểm tra quân sự Quận.

- Thành phần: Ban chỉ huy quân sự Trường chuẩn bị.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 6

23/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018) (11/13/2018 9:00:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2018 (11/7/2018 11:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018) (11/6/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018) (10/29/2018 12:11:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018) (10/22/2018 11:12:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi