LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Đăng bởi tttt vào 180

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

12/11

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ 3

13/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

14/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

15/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Ban Giám hiệu dự họp về Quy hoạch cán bộ.

- Thành phần: Phòng TCHC chuẩn bị và thông báo.

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 6

16/11

 

- 8h30 Ban Giám hiệu nghe báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 20/11.

- Thành phần: BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên; Phòng TCHC, KHTC tham dự.

- Địa điểm: P202, nhà A

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2018 (11/7/2018 11:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018) (11/6/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018) (10/29/2018 12:11:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018) (10/22/2018 11:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018) (10/15/2018 4:06:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi