Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2018

Đăng bởi TTTT vào 243

Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2018

Ngày 6 tháng 11 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 10  năm 2018 đồng thời đề ra chương  trình công tác tháng 11 năm 2018.


Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

          Tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng các Đơn vị trong toàn Trường. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Lưu Đình Quyết điều hành cuộc họp.

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 11 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1.     Toàn Trường nghiêm túc chấp hành quy định về kỷ cương và nề nếp; quán triệt ý thức chấp hành kỷ luật đến từng cá nhân trong đơn vị;

2.     Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

3.     Thực hiện đánh giá viên chức tại các đơn vị thuộc Trường theo quy định;

4.     Hoàn thiện đánh giá thi đua tháng 10;

5.     Thực hiện giám sát công tác tháng 11;

6.     Phòng Đào tạo giới thiệu các cơ sở sản xuất có trang thiết bị ngành in phù hợp nhu cầu để Nhà trường xây dựng phương án thuê thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

          Buổi họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018) (11/6/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018) (10/29/2018 12:11:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018) (10/22/2018 11:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018) (10/15/2018 4:06:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018) (10/8/2018 1:22:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi