LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018)

Đăng bởi tttt vào 256

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

05/11

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

-13h30 Ban Giám hiệu dự họp giao ban Quản lý Nhà nước tháng 10/2018.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du

Thứ 3

06/11

 

- 8h30 Ban Giám hiệu họp giao ban tháng 11.

- Thành phần: Lãnh đạo các Đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

- Địa điểm: P202, nhà A.

-14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2018.

-Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi Bộ.

- Địa điểm: P301, nhà A

 

Thứ 4

07/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

08/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

09/11

 

- 8h00 Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng dự hội thảo Trao đổi về các kiến nghị của Doanh nghiệp đối với VB QPPL chuyên ngành TT&TT.

- Thành phần: Bà Hiền- Chuyên viên Phòng TCHC tham dự cùng.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du.

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018) (10/29/2018 12:11:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018) (10/22/2018 11:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018) (10/15/2018 4:06:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018) (10/8/2018 1:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018 (10/3/2018 2:39:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi