LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018)

Đăng bởi tttt vào 278

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

29/10

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ 3

30/10

 

-8h30 Ban Giám hiệu nghe báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Nhà giáo.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCHC, KHTC cùng dự.

Lãnh đạo Phòng Đào tạo chuẩn bị.

- Địa điểm: P202, nhà A

-14h30 Thầy Quyết- Phó Hiệu trưởng dự họp với Phòng Tổ chức – HC.

- Thành phần: Toàn thể Viên chức, Người lao động phòng TCHC

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

31/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

01/11

 

-8h05 Ban Giám hiệu dự Lễ Chào cờ đầu Tháng của Trường.

- Thành phần:

+Toàn thể Công chức, viên chức, Người lao động của Trường.

+Học sinh, sinh viên có lịch học

+Phòng TCHC chuẩn bị

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A

 

Thứ 6

02/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018) (10/22/2018 11:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018) (10/15/2018 4:06:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018) (10/8/2018 1:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018 (10/3/2018 2:39:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018) (10/1/2018 1:53:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi