LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)

Đăng bởi tttt vào 258

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/10

 

- Thầy Quyết – Phó Hiệu trưởng tham dự Hội nghị tập huấn Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018 (cả ngày)

- Thành phần: Trưởng Phòng TCHC cùng tham dự

- Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Hiệp Hội đào tạo công nghiệp Nhập.

- Địa điểm: P202, Nhà A

Thứ 3

23/10

 

- Thầy Quyết – Phó Hiệu trưởng tham dự Hội nghị tập huấn Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018

-Thành phần: Trưởng Phòng TCHC cùng tham dự

- Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

 

 

Thứ 4

24/10

 

 

 

- 9h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng tiếp đoàn thanh tra tiêu chuẩn ISO.

- Thành phần: Phòng đào tạo chuẩn bị, Lãnh đạo Phòng Tổ chức

- Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

25/10

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự lễ Khai giảng lớp Tin học tại Hòa Bình.

- Trung tâm Tư vấn tuyển sinh chuẩn bị

- Địa điểm: Hòa Bình

Thứ 6

26/10

 

 

 

 

 

 

 

 

-14h00 Ban Giám hiệu dự Bảo vệ cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2018.

- Thành phần: Theo Giấy mời

- Địa điểm: P202, nhà A

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018) (10/15/2018 4:06:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018) (10/8/2018 1:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018 (10/3/2018 2:39:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018) (10/1/2018 1:53:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018) (9/17/2018 2:27:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi