LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)

Đăng bởi tttt vào 250

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

15/10

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

-  LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ 3

16/10

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00 Ban Giám hiệu dự họp về việc hoàn thiện kinh phí tạm ứng cho Dự án nâng cấp Trường năm 2011.

- Thành phần: Phòng KH-TC, Phòng TC-HC, Công đoàn.

Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung

- Địa điểm: P202,nhà A.

Thứ 4

17/10

 

- 8h30 Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị TW8, Khóa 12.

- Thành phần: Lãnh đạo các Đơn vị trong Trường cùng dự.

- Địa điểm: 18 Nguyễn Du.

 

 

Thứ 5

18/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/10

 

- 10h00 Ban Giám hiệu dự buổi gặp mặt Chị em phụ nữ nhân ngày 20/10.

- Thành phần: Lãnh đạo Công đoàn, toàn thể chị em phụ nữ trong Trường.

Trưởng ban nữ công chuẩn bị.

- Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018) (10/8/2018 1:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018 (10/3/2018 2:39:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018) (10/1/2018 1:53:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018) (9/17/2018 2:27:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018) (9/10/2018 2:06:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi