LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)

Đăng bởi tttt vào 241

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 41 năm 2018 (từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

08/10

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

+ LĐ Phòng TCHC cùng dự.

+Địa điểm: P202, nhà A.

 

- 14h00 đ/c Sơn – Bí thư chi Bộ dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

- Địa điểm: Phòng Họp thường vụ, tầng 1Tòa nhà CT6B-Quận ủy.

Thứ 3

09/10

 

-7h30 Thầy Sơn dự Hội thao Lực lượng vũ trang Quận.

+Địa điểm: Trung tâm Văn hóa TT Quận Bắc Từ Liêm.

- 9h00 Sinh hoạt cấp Ủy tháng 10/2018

- 10h00 Thầy Sơn –Hiệu trưởng Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên và trước niên hạn quý IV/2018.

+TP: Phòng TCHC chuẩn bị và mời các thành phần.

+ Địa điểm: P202, nhà A.

-14h00 Thầy Sơn dự Hội nghị sinh hoạt Chi Bộ tháng 10.

-TP: Toàn bộ Đảng viên Chi Bộ.

- Địa điểm: Phòng 301, nhà A.

Thứ 4

10/10

 

-7h45 Đ/c Sơn- Bí thư Chi Bộ dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 8.

-Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, tầng 1 tòa nhà CT6B-Quận ủy.

 

 

Thứ 5

11/10

 

 

 

 

 

 

 

 

-14h00 Ban Giám Hiệu dự giao ban Quản lý Nhà nước Quý III/2018.

- Địa điểm: Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du.

Thứ 6

12/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018 (10/3/2018 2:39:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018) (10/1/2018 1:53:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018) (9/17/2018 2:27:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018) (9/10/2018 2:06:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2018 (9/6/2018 9:52:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi