Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018

Đăng bởi tttt vào 190

Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2018

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 9  năm 2018 đồng thời đề ra chương  trình công tác trong tháng 10 năm 2018.

 Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng đơn vị trong toàn Trường.  

  Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 10 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc của nhà trường;

2. Hiệu trưởng Nhà trường chịu trách nhiệm điều hành chung. Các đ/c Phó Hiệu trưởng căn cứ vào phân công nhiệm vụ chỉ đạo điều hành đến các đơn vị để thực hiện kỷ cương, kỷ luật và chất lượng hiệu quả công việc được giao;

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch công việc theo nhiệm vụ và tự đánh giá công việc trong tháng của các cá nhân, tổ chức đơn vị trong nhà trường;

4. Thực hiện các giải pháp điều tiết giờ dạy các nhà giáo tại các đơn vị.

5. Quy định thời hạn thực hiện báo cáo: các đơn vị gửi báo cáo về Phòng TCHC trước ngày 20 hàng tháng.

6. Các nhiệm vụ khác thực hiện theo yêu cầu thực tế của các đơn vị và nhà trường.

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018) (10/1/2018 1:53:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018) (9/17/2018 2:27:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018) (9/10/2018 2:06:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2018 (9/6/2018 9:52:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2018 (từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018) (9/4/2018 12:21:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi