LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)

Đăng bởi tttt vào 221

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 38 năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

17/9

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

-14h30 Thầy Đoàn –Phó Hiệu trưởng làm việc về thu Bảo hiểm y tế HSSV

-Thành phần: Phòng Đào tạo, P. TCHC, Lãnh đạo các khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

-Địa điểm: P202, nhà A

Thứ 3

18/9

 

-8h30 Thầy Sơn, Thầy Quyết làm việc với Tổng cục dạy nghề.

+Địa điểm: 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

-Thầy Đoàn tham gia tập huấn Công tác Cựu chiến binh.

 

Thứ 4

19/9

 

-Thầy Đoàn tham gia tập huấn Công tác Cựu chiến binh.

 

 

-14h00 Ban Giám Hiệu họp về định mức lao động năm 2018.

-Thành phần: Lãnh đạo P. Đào tạo, P. Tổ chức – hành chính.

-Địa điểm: P201, nhà A

Thứ 5

20/9

 

-Thầy Đoàn tham gia tập huấn Công tác Cựu chiến binh.

 

 

 

Thứ 6

21/9

 

- 8h00 Thầy Quyết –PHT tham dự tập huấn về công tác Văn thư, lưu trữ và Bí mật Nhà nước.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tổ chức- HC tham dự cùng.

- Địa điểm: Tuy Hòa- Phú Yên

(02 ngày 21 và 22/9/2018)

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018) (9/10/2018 2:06:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2018 (9/6/2018 9:52:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2018 (từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018) (9/4/2018 12:21:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2018 (từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018) (8/27/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 34 năm 2018 (từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018) (8/22/2018 11:01:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi