LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018)

Đăng bởi tttt vào 176

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 37 năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/9

 

- 9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

- LĐ Phòng TCHC cùng dự.

- Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ 3

11/9

 

8h30: Thầy Sơn- Hiệu trưởng làm việc về Bảo hộ lao động cho HSSV

-Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Phòng KHTC, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh.

-Địa điểm: P202, nhà A.

-14h00: Ban Giám hiệu họp về xây dựng các mẫu phiếu Tự đánh giá năng suất, chất lượng và định mức làm việc của Cán bộ, Giáo viên, Người lao động hàng tháng.

+Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, TCHC.

-15h00: Xét điều kiện thi tốt nghiệp SCN 01.2018.

+Thành phần: Danh sách theo QĐ số 137/QĐ-CĐCNI ngày 5/9/2018

-Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 4

12/9

 

-8h30: Ban Giám Hiệu họp về định mức lao động năm 2018 của Cán bộ Giáo viên.

- Phòng Đào tạo và Phòng TCHC chuẩn bị.

- Địa điểm: P202, nhà A.

-14h00: Hội thảo Đề tài cấp Bộ.

-Thành phần: Theo Giấy mời

- Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ 5

13/9

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00: Thầy Sơn – Hiệu Trưởng làm việc với Trường CĐ Việt – Hàn về đào tạo chế tạo khuôn in.

+Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo và Trưởng khoa CN In

-16h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp BCH Hiệp hội In Việt Nam.

- Địa điểm: Đà Nẵng

Thứ 6

14/9

 

-8h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị của Hiệp hội In Việt Nam.

-Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, LĐ khoa CN In cùng dự.

-Địa điểm: Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

-16h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp BCH Hiệp hội In Việt Nam.

- Địa điểm: Đà Nẵng

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2018 (9/6/2018 9:52:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2018 (từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018) (9/4/2018 12:21:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2018 (từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018) (8/27/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 34 năm 2018 (từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018) (8/22/2018 11:01:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 33 năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018) (8/13/2018 2:28:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi