Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2018

Đăng bởi tttt vào 191

Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2018

Ngày 5 tháng 9 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 8 năm 2018 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 9 năm 2018. Đặc biệt, đây là lần giao ban đầu tiên Nhà trường thực hiện chào cờ đầu tháng theo qui định của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng đơn vị trong Trường.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 8 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1. Thực hiện kỷ cương, nề nếp, duy trì sự ổn định trong toàn Trường;

2. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ tuyển sinh;

3. Xây dựng kế hoạch đưa học sinh học thực hành tại doanh nghiệp;

4. Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng phiếu mô tả công việc từng cá nhân theo 2 khối: khối giáo viên và giảng viên (đ/c Trần Văn Sơn và đ/c Vũ Kết Đoàn phụ trách); khối hành chính (đ/c Lưu Đình Quyết phụ trách);

 5. Cần nghiên cứu để có sự điều chỉnh hợp lý về định mức lao động cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và người lao động;

 6. Đ/c Vũ Kết Đoàn chỉ đạo việc nâng cấp trang thông tin điện tử;

 7. Phân công cán bộ giám sát, triển khai sớm việc sửa chữa, cải tạo Nhà C.  

  Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30’cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2018 (từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018) (9/4/2018 12:21:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2018 (từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018) (8/27/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 34 năm 2018 (từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018) (8/22/2018 11:01:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 33 năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018) (8/13/2018 2:28:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2018 (8/7/2018 11:02:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi