LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2018 (từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018)

Đăng bởi tttt vào 225

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 36 năm 2018 (từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

3/9

 

 

 

Nghỉ bù Quốc khánh 2/9

 

 

 

 

 

Thứ 3

4/9

 

-9h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

-Thành phần: LĐ Phòng TCHC cùng dự

-Địa điểm: P202, nhà A.

-15h00 Thầy Sơn_Hiệu trưởng dự họp cấp ủy Tháng 9/2018

-Thành phần: Cấp ủy

-Địa điểm: P202, nhà A

Thứ 4

5/9

 

-8h30 Ban Giám hiệu dự họp cán bộ chủ chốt Tháng 9/2018

-Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Công đoàn

-Địa điểm: P202, nhà A

 

-14h00 Thầy Sơn_Hiệu trưởng dự sinh hoạt chi bộ Tháng 9/2018

-Thành phần: Toàn bộ Đảng viên

-Địa điểm: P301, nhà A

Thứ 5

6/9

 

-8h30 Ban Giám Hiệu dự họp giao ban quản lý Nhà nước Tháng 9/2018

-Địa điểm: Số 18 Nguyễn Du

 

 

 

 

 

Thứ 6

7/9

 

 

 

 

 

 

 

 

-14h30: Ban Giám Hiệu dự họp Thuyết trình về Đào tạo trực tuyến.

-Thành phần: Khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh.

-Địa điểm: P 202, nhà A

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2018 (từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018) (8/27/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 34 năm 2018 (từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018) (8/22/2018 11:01:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 33 năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018) (8/13/2018 2:28:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2018 (8/7/2018 11:02:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2018 (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018) (8/7/2018 8:24:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi