LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 33 năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)

Đăng bởi tttt vào 334

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 33 năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

13/8

 

    9h00: Ban giám hiệu họp giao ban

Lãnh đạo Phòng TC – HC dự họp

   Địa điểm:  P 202A

     13h30: Thầy Sơn Hiệu trưởng dự Hội nghị công bố kết luận thanh tra.

     Địa điểm: 18 Nguyễn Du

 

Thứ ba

14/8

 

 

 

   16h00: Thầy Sơn Hiệu trưởng dự kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Thông tin Truyền thông.

   Địa điểm: Tầng 1 nhà B, 18 Nguyễn Du

 

 

Thứ tư

15/8

 

 

   6h00: Ban giám hiệu tham dự đoàn công tác Hội thảo tại Đà nẵng.

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/8

 

 

   

.

           .

       

.

 

 

Thứ sáu

17/8

 

       

          

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2018 (8/7/2018 11:02:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2018 (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018) (8/7/2018 8:24:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 31 năm 2018 (từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018) (7/30/2018 12:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 7/2018 (7/10/2018 11:48:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018) (6/19/2018 9:27:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi