LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2018 (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)

Đăng bởi tttt vào 249

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

       Tuần 32 năm 2018 (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

06/8

 

    8h00 : BGH dự họp kiểm tra công tác quy chế dân chủ cơ sở tại trường.

   Thành phần: Theo Quyết định

   Địa điểm: Phòng họp 202A

 

    14h00: BGH dự họp giao ban đầu tuần.

     Địa điểm: Phòng họp 202A

 

 

 

Thứ ba

07/8

 

 

   8h30: BGH dự họp cán bộ chủ chốt tháng 8/2018.

  Thành phần: Cán bộ chủ chốt và Bí thư đoàn TN, Chủ tịch công đoàn.

  Địa điểm: Phòng họp 202A

       

 

 

 

Thứ tư

08/8

 

 

 

       14h30: BGH dự sinh hoạt chi bộ T8/2018.

   Thành Phần: Toàn  bộ Đảng viên chi bộ

   Địa điểm: Phòng họp 301A

 

 

Thứ năm

09/8

 

 

   

.

           .

       

.

 

 

Thứ sáu

10/8

 

          

 

          

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 31 năm 2018 (từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018) (7/30/2018 12:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 7/2018 (7/10/2018 11:48:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018) (6/19/2018 9:27:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018) (6/12/2018 2:55:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2018 (6/7/2018 11:22:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi