Giao ban cán bộ quản lý tháng 7/2018

Đăng bởi tttt vào 278

Giao ban cán bộ quản lý tháng 7/2018

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 6 năm 2018 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 7 năm 2018.


Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng đơn vị trong Trường. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn điều hành cuộc họp.

 Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 7 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1. Thực hiện kế hoạch làm bù giờ nhà giáo;

2. Đối với công tác đào tạo ngoài trường, đ/c Vũ Kết Đoàn - Phó Hiệu trưởng tập trung chỉ đạo các Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo năm học; Các Khoa chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo theo quy định;

3. Các Khoa chủ động thực hiện duy tu bảo dưỡng trang thiết bị;

4. Đ/c Tuấn trực thuộc sự quản lý của Khoa Công nghệ In. Đ/c Vũ Kết Đoàn có ý kiến với Khoa.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h30  cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 25 năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018) (6/19/2018 9:27:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018) (6/12/2018 2:55:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2018 (6/7/2018 11:22:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018) (6/4/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018) (5/28/2018 12:43:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi