LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 24 năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)

Đăng bởi TTTT vào 280

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 24 năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

11/6

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

          

 

 

Thứ ba

12/6

 

 

           08h30: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng họp giao Cựu chiến binh Quận Bắc Từ Liêm

        Địa điểm: Quận ủy Bắc Từ Liêm.

           14h30: Ban Giám hiệu dự sinh hoạt chi bộ T6/2018.

        TP: Toàn thể đảng viên chi bộ cùng dự.

                       Địa điểm: P105, nhà A.

 

 

Thứ tư

13/6

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

14/6

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

15/6

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2018 (6/7/2018 11:22:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018) (6/4/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018) (5/28/2018 12:43:00 PM)
» BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018) (5/21/2018 11:58:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018) (5/14/2018 12:49:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi