Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2018

Đăng bởi tttt vào 248

Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2018

Ngày 5 tháng 6 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 5 năm 2018 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 6 năm 2018.

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

          Tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng đơn vị trong Trường. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn điều hành cuộc họp.

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 6 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1.     Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch, phân loại đối tượng đào tạo theo phân luồng kết hợp tăng cường công tác thông tin tuyển sinh;

2.     Tổng kết năm học 2017 – 2018;

3.     Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;

4.     Phòng Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch nghỉ hè cho khối đào tạo;

5.     Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo quy định của Bộ;

6.     Triển khai và thực hiện các quy định nội bộ;

7.     Công đoàn chủ trì, Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp tổ chức cho cán bộ nghỉ dưỡng sức hè năm 2018;

8.     Tiếp tục tuyên truyền công tác tự chủ;

9.     Đ/c Vũ Kết Đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ TTTT.

       Buổi họp kết thúc vào lúc 16h30  cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018) (6/4/2018 11:43:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018) (5/28/2018 12:43:00 PM)
» BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018) (5/21/2018 11:58:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018) (5/14/2018 12:49:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018) (5/7/2018 12:03:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi