LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018)

Đăng bởi TTTT vào 221

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 23 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

04/6

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

          

 

 

Thứ ba

05/6

 

 

           06h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự huấn luyện Dân quân tự vệ.

        Ban Chỉ huy QS Trường cùng dự.

 Địa điểm: Dương Nội, Đông Anh, HN.

           14h30: Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ chủ chốt T6/2018.

        TP: Cán bộ chủ chốt Trường, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

06/6

 

 

        08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017-2018.

        TP: Hội đồng (theo Quyết định).

                       Địa điểm: P202, nhà A.

        14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp CĐ 15 và SCN3/2017.

        TP: Hội đồng (theo Quyết định).

                    Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

07/6

 

 

         08h00: Ban Giám hiệu họp giao ban quản lý Nhà nước T5/2018 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

          Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

        

 

 

 

Thứ sáu

08/6

 

 

 

 Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018) (5/28/2018 12:43:00 PM)
» BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018) (5/21/2018 11:58:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018) (5/14/2018 12:49:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018) (5/7/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018) (4/23/2018 2:31:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi