LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018)

Đăng bởi TTTT vào 245

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 22 năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

28/5

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

           14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp Hội đồng xét tốt nghiệp Lớp SCN 3-2017.

        TP: Theo Quyết định.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ ba

29/5

 

 

 

           15h00: Thầy Quyết –P. Hiệu trưởng dự mở thầu nhà xe Ký túc xá.

        TP: LĐ Phòng TCHC, KHTC.

         Phòng TCHC chuẩn bị.

                       Địa điểm: P105, nhà A.

 

 

 

Thứ tư

30/5

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

31/5

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

01/6

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018) (5/21/2018 11:58:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018) (5/14/2018 12:49:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018) (5/7/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018) (4/23/2018 2:31:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2018 (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018) (4/16/2018 2:08:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi