BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 21 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)

Đăng bởi TTTT vào 252

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 21 năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

21/5

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

22/5

 

 

           08h30: Ban Giám hiệu làm việc với Lãnh đạo Khoa Công nghệ In về chương trình đào tạo.

        LĐ Phòng Đào tạo cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

Thứ tư

23/5

 

 

           09h00: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng dự Lễ bảo vệ tiến sỹ của Cô Nguyễn Thị Mai - P.Đào tạo.

 

               Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

 

 

Thứ năm

24/5

 

 

 

           13h00: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng dự Hội nghị tập huấn công tác văn phòng năm 2018.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: Sapa, Lào Cai.

 

 

Thứ sáu

25/5

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018) (5/14/2018 12:49:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018) (5/7/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018) (4/23/2018 2:31:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2018 (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018) (4/16/2018 2:08:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2018 (4/6/2018 10:02:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi