LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)

Đăng bởi TTTT vào 247

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 20 năm 2018 (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

14/5

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

           14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp cấp ủy.

        TP: Ban Chi ủy.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ ba

15/5

 

 

           08h030: Ban Giám hiệu họp về chương trình đào tạo.

        TP: Theo Quyết định.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

           14h00: Ban Giám hiệu dự nghe báo cáo kết quả Hội nghị TW 7, khóa XII.

          Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

 

 

 

Thứ tư

16/5

 

 

           08h030: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp Hội đồng tinh giản biên chế năm 2018.

        Phòng TCHC chuẩn bị.

        TP: Theo Quyết định.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ năm

17/5

 

 

 

           14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp xét điều kiện thi tốt nghiệp CĐ 15, CN In.

        TP: Theo QĐ thành lập HĐ.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ sáu

18/5

 

           08h30: Ban Giám hiệu dự sinh hoạt chi bộ T5/2018.

        TP: Toàn thể đảng viên chi bộ cùng dự.

         Địa điểm: Phòng 105, nhà A.

           14h00: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng dự Hội nghị bình xét đơn vị tiên tiến xuất sắc về phong trào TDTT năm học 2017-2018.

        TP: BCH Công đoàn cùng dự.

         Địa điểm: Phòng Văn hóa Quận 

                    Bắc Từ Liêm.

 Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018) (5/7/2018 12:03:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018) (4/23/2018 2:31:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2018 (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018) (4/16/2018 2:08:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2018 (4/6/2018 10:02:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 14 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến 306/4/2018) (4/2/2018 4:02:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi