LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018)

Đăng bởi TTTT vào 222

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 19 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

07/5

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

08/5

 

 

        08h30: Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ chủ chốt T5/2018.

        TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

Thứ tư

09/5

 

 

       

          08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kế toán tài chính từ 09/5-11/5.

                  Địa điểm: TP Đà Nẵng.

 

 

 

Thứ năm

10/5

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

11/5

 

 

 

 Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018) (4/23/2018 2:31:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2018 (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018) (4/16/2018 2:08:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2018 (4/6/2018 10:02:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 14 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến 306/4/2018) (4/2/2018 4:02:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2018 (từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018) (3/27/2018 3:59:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi